Doprava ADBLUE

 

Přepravujeme AdBlue v nerezové izolované cisterně s nezávislým topením. Cisterna je tříkomorová se speciálním výdejním zařízením. Součástní výdeje je počítadlo s výstupem na tiskárnu. Celkový objem cisterny 31000 l.

AdBlue: AdBlue je čirá bezbarvá kapalina sestávající z 32,5% vodného roztoku syntetické močoviny o vysoké chemické čistotě. Jakost je dána standardem DIN 70070.
AdBlue není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní prostředí. Nespadá pod produkty ADR.